Emotionellt fokuserad parterapi (EFT)


Emotionally focused therapy for couples (EFT) på svenska emotionellt fokuserad parterapi utvecklades under tidigt 80-tal. Terapin bygger på att relationer är kärnan till vår mänskliga existens. Forskning visar att välfungerande relationer bidrar till god fysisk och psykisk hälsa.

Det är vanligt att man fastnar i negativa samspelsmönster vilket leder till en olycklig relation. Trots att man om och om igen försöker nå fram till varandra förstår man inte fullt ut varandras beteende och reaktioner. Mönstret i sig blir en gemensam fiende, inte partern. EFT hjälper till att få insikt i samspelsmönstret, på så vis ökar förståelsen för känslor och agerande. Får man utrymme att uttrycka sina behov och önskemål, dem tas emot med öppenhet, förståelse och respekt vilket förändras hela samspelsmönstret. Man bryter den onda cirkeln. Ett förtroende växer som främjar initimitet, dialog och gemensamhet. Det destruktiva mönstret blir istället konstruktivt.

I alla kärleksrelationer förväntar man sig att få och ge närhet, omtanke, stöd, intimitet, uppskattning, engagemang, glädje och trygghet mm. När förväntningarna inte blir uppfyllda reagerar alla olika, det kan visa sig genom frustration, ilska, irritation eller tystnad och sorg. Man kanske kämpar för relationen, men på olika sätt. Istället för att förstå varandra reflekterar man negativt i förhållande till sig själv och sin partner. Mönstret upprepar sig, oavsett situation, vilket gör att avståndet växer och hoppet om relationen går med tiden förlorad.

Det mest förekommande samspelsmönstret är att en partner strävar efter kontakt genom att prata ut och på så vis lösa problemet, men kan mycket väl bli mer anklagande och aggressiv. Den andra drar sig då undan och blir tyst, för att rädda sig själv och relationen. Man fångas i ett mönster där man tolkar motpartens agerande negativt. Mönstret i sig är i många fall svårt att själv identifiera och bryta, därav är samtalsterapi av stor betydelse.

Fungerar parterapi för alla par?

ETF fungerar väl för alla par som önskar att leva tillsammans och är engagerade att arbeta på sin relation. Problemens svårighetsgrad i sig är inte avgörande, motivationen och engagemanget är av störst vikt. Även samspelet med terapeuten i sig. Man får räkna med 8-12 samtal, i vissa fall fler. Omfattar problematiken våld eller missbruk,
rekommenderas däremot inte EFT.

Varför EFT?

Samtalens syfte är att hjälpa till att forma om relationen med ett tryggare och känslomässigt öppet samspel. Att skapa förståelse för ens egna och partnerns beteende, behov och känslor. Man kombinerar i princip parterapi och individuell terapi, vilket resulterar i en kraftfull dynamik, eftersom båda parter är närvarande. Det resulterar i en sund, hållbar och lycklig relation på sikt.

WALID HAMAWANDER | LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT

Råbygatan 2, 223 61 LUND
walidhamawander@terapilund.se
0706-55 46 18